Các lựa chọn bảo hiểm an toàn cho chuyến đi của bạn

Bảo hiểm PVI luôn đồng hành với bạn

Gói Bạc

  • An tâm thỏa sức khám phá với mức hỗ trợ chi phí y tế lên tới 1 tỷ đồng

Gói Vàng

  • Hỗ trợ chi phí y tế lên tới 1.4 tỷ đồng
  • Vượt trội: quyền lợi hủy chuyến bay

Gói Kim cương

  • Bảo hiểm toàn diện cho chuyến đi với chi phí y tế lên tới 1.8 tỷ đồng
  • Đảm bảo quyền lợi của bạn trong trường hợp hoãn, hủy chuyến bay và thất lạc hành lý, giấy tờ …
  • Đặc biệt : bảo hiểm trách nhiệm lên tới 1.8 tỷ đồng

THÔNG TIN BẢO HIỂM

Người mua bảo hiểm (*)

Số người tham gia bảo hiểm (*)

Ngày đi (*)

Ngày về (*)


Điểm đi

Điểm đến (*)

Email (*)

Số điện thoại

DANH SÁCH NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

THANH TOÁN PHÍ BẢO HIỂM

TỔNG PHÍ BẢO HIỂM:

Quý khách vui lòng chọn hình thức thanh toán phí bảo hiểm:

Thanh toán online qua thẻ thanh toán quốc tế (visa, master)

Thanh toán online qua thẻ ATM của các ngân hàng trong nước

Tôi đã đọc và đồng ý với các Điều kiện, điều khoản của chương trình.